กิจกรรม “วันประกันชีวิตแห่งชาติ รวมพลังประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริษัทกมลประกันภัน โดยคุณอารีย์ เลยะกุล ผู้จัดการสาขาสระบุรี
และเจ้าหน้าที่สาขา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันประกันชีวิตแห่งชาติ รวมพลังประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม”
ณ ลานแอโรบิค สนามกีฬา จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955