บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดมอบชุดถุงยังชีพให้แก่พนักงานบริษัท

     บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคชุดถุงยังชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้
โดยทาง คุณจิตฏิมา โชติชวเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุกิจการตลาด เป็นตัวแทนมอบให้แก่พนักงาน

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955