กมลประกันภัยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คุณสัมฤทธิ์  พรหมงาม ตัวแทนเจ้าหน้าที่พนักงาน
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซึ่งได้รวบรวมจากผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ที่ ไทยทีวีสีช่อง3
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955