แบ่งปันน้ำใจเพื่อเด็กไทยแข็งแรง

คุณจิตฏิมา โชติชวเลิศ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัทกมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มอบนมพร้อมดื่มให้น้องๆโรงเรียนผาสุกมณีจักร
จำนวน 110 แพ็ค
ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อเด็กไทยแข็งแรง
โดยมีอาจารย์ วิชัย บำรุงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25
)
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955