บริการรับแจ้งอุบัติเหต
  ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ
  1.ตั้งสติและใจเย็น ๆ ท่านยังมีเราเป็นเพื่อนท่านยามเกิดอุบัติเหตุ  
  2.แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เรามีเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เป็นเพื่อนท่านตลอด 24 ชั่วโมง
    ที่หมายเลข 0-2502-2888 กด 1
 
  3.การแจ้งอุบัติเหตุ ต้องแจ้งอะไรบ้าง  
   - ทะเบียนรถ  ยี่ห้อ สี
   - ชื่อ-นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขับรถ 
   - สถานที่เกิดอุบัติเหตุลักษณะการชน (ชนการอย่างไร)
   - หมายเลขกรมธรรม์ (ถ้ามี)
  4.หลังจากแจ้งให้บริษัทฯ ทราบแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ไปดูแลท่าน
   อย่างรวดเร็ว
 
   - ให้ท่านรอที่เกิดเหตุและปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
   - ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ  เว้นแต่
  - มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
- รู้ผิด-ถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
- หากมีการเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
  5. ไม่ควรเซ็นเอกสารใด ๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ จะถึงที่เกิดเหตุ  
  6.หากมีคนบาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน โดยนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
   และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 
  7.อย่าลืม!!! จดเลขรับแจ้งหรือเลขเคลมหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ทำเคลมให้ท่านเสร็จแล้ว
   เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ในครั้งต่อไป
 
  8.หลังจากทำเคลมเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ จะออกใบเคลมให้ท่าน  นำใบเคลมเข้าอู่ซ่อมในเครือ
    ของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอู่ในเครือได้ที่แผนกประเมินราคา
    0-2502-2888 ต่อ 1107,1108
 
ทำอย่างไรเมื่อท่านเป็นฝ่ายผิด
1.อย่าหลบหนี เพราะท่านมีเราเป็นเพื่อน  ท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิดหากหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษ
   ในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2.หากกีดขวางทางจราจร ควรเคลื่อนย้ายรถ แต่ก่อนเคลื่อนย้ายท่านต้องมั่นใจว่าใครผิดใครถูกโดยชัดเจน
   หรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
3.ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งอุบัติเหตุได้  ให้ดำเนินการ โดย
   - นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
   - ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ  บันทึกยอมรับผิดควรมีรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อ-นามสกุลของฝ่ายผิด
- ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- วันที่ และสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
 
  - ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และ ฝ่ายถูก
- ข้อความที่ระบุ “ยอมรับผิด” และรายละเอียดความเสียหาย
- ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน   หากเป็นนามบัตร ต้องมีลายมือกำกับ
 
ทำอย่างไรเมื่อท่านเป็นฝ่ายถูก
1.ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดทะเบียนรถยี่ ห้อรถคู่กรณีไว้ก่อน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
2.ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณีจะยอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด
3.หากคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวัน  โดยบันทึกรายละเอียดคู่กรณีให้ มากที่สุด โดยเฉพาะ
   ทะเบียนรถคู่กรณี
4.หากทรัพย์สินในรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
ทำอย่างไรหากมีผู้บาดเจ็บ
1.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก ให้รับนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2.หลังจากส่งรักษาตัวแล้ว ให้แจ้งบริษัทฯ ทราบ และแจ้งสถานที่นัดหมาย
3.ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พรบ. ก่อน
4.หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ทุกครั้ง
   เพื่อตั้งเบิกกับบริษัทฯ

 

สินไหมรถยนต์
สินไหมทั่วไป
บริการรับแจ้งเหตุ
   
 
 
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955