สินไหมรถยนต์
  ขั้นตอนปฏิบัติของลูกค้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ
  1.แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมายัง บมจ. กมลประกันภัย โดยเร็วที่สุดซึ่งสามารถแจ้งได้โดย  
     1.1โทรศัพท์ กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถแจ้งที่ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ หมายเลข 0-502-2888 24 ชั่วโมง
  2.ให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ สำรวจความเสียหาย (ตรวจสอบอุบัติเหตุ)  
  3.นำรถเข้าอู่ประเมินราคาเพื่อจัดซ่อม  
 

4.กรณีเจ้าของรถจัดซ่อมความเสียหายเอง ให้ทำใบเสนอราคาค่าซ่อมและติดต่อบริษัท

 
  5.บริษัทฯประเมินราคา/ตกลงราคา  
  6.บริษัทพิจารณาอนุมัติราคาค่าซ่อม  
  7.ยืนเอกสารตั้งเบิกค่าซ่อม  
   
  (เอกสารแนบท้าย)
  สำหรับรถสาธารณะ(แท็กซี่)ที่มีความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท สามารถติดต่อประเมินราคาและยืนเอกสารได้ที่ สาขาโคลีเซี่ยม เลขที่ 674/66 ถ.พระราม 6 ซอย 29 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-7490-4
  กรณีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น จะพิจารณาจ่ายคืนค่าสินไหมไม่เกิน 7 วัน (กรณีเอกสารครบถ้วน)
  กรณีค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน จะพิจารณาจ่ายคืนค่าสินไหมไม่เกิน 15 วัน (กรณีเอกสารครบถ้วน)
  กรณีรับค่าสินไหมทดแทนทุกประเภท สามารติดต่อได้ที่
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 421, 423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2502-2888, 0-2502-2999
 
1. คุณ ธีรพล ธนากรวงศ์ษารัตน์ ผู้จัดการส่วนอุบัติเหตุภูมิภาค ต่อ 1213
2. คุณทวีศักดิ์ คุโณภาส ผู้จัดการส่วนอุบัติเหตุปริมณฑล ต่อ 1211
3. คุณบุญฤทธิ์ ทรรทรานนท์ ผู้จัดการส่วนอุบัติเหตุกรุงเทพฯ ต่อ 1209
4. คุณวานิช สุขพิศาล หัวหน้าประเมินราคากรุงเทพฯและปริมณฑล ต่อ 1226
5. คุณชัยมงคล แถลงกิจ หัวหน้าประเมินราคาส่วนภูมิภาค ต่อ 1227

 

สินไหมรถยนต์
สินไหมทั่วไป
บริการรับแจ้งเหตุ
   
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955