ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
      ประกันภัยวิศวกรรม(E)
 

คุ้มครองงานก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง โดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ
แผ่นดินไหว รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

  • คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร เช่น ติดตั้งลิฟต์ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น เศษวัสดุจากการก่อสร้าง
    หล่นใส่รถยนต์ที่แล่นผ่านไปมา

เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้างจะมีความเสี่ยงภัยมากกว่าการประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้าง ถ้าขาดการป้องกันความเสี่ยงภัยที่ดี  อาจส่งผลกระทบ  ให้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลภายนอกได้ เช่น กรณีก่อสร้างติดกับอาคารบ้านเรือนบุคคล ภายนอก
อาจสร้างรอยร้าวหรือความเสียหายอื่นให้กับอาคารบ้านเรือนได้

กรมธรรม์ประกันภัย
1.
กรมธรรม์ประกันภัยงานปฏิบัติตามสัญญา (ก่อสร้าง)  
2.
กรมธรรม์ประกันภัยงานปฏิบัติตามสัญญา (ติดตั้ง)  
3.

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 
4.
กรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน  
5.

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร

 
6.

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  คุԹ ต่อ 1426
  س˹觹ت ต่อ 1424
 
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันภัยอุบัติเหตุ(PA)
ประกันภัยวิศวกรรม(E)
   
   
   
   
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955