ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 

         ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

 รับประกันภัยเฉพาะ รถเก๋ง และกระบะ ที่มีการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะ
    หรือให้เช่า
 รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุ ตั้งแต่ 1-7 ปี
 คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ รถชน สูญหาย ไฟไหม้
 อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเบา ๆ เริ่มต้น 12,000 บาทต่อปี
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั่วประเทศไทย 24 ชั่วโมง
 จัดซ่อมโดยอู่มาตรฐานกมลประกันภัย รับประกันงานซ่อม

รายละเอียด

  1. รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  2. รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. รับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  4. รับผิดชอบต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

อกสารพิจารณา

  1. สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ในกรณีที่ไม่ใช่รถป้ายแดงใช้รูปถ่ายรถทั้ง 4 ด้าน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

สิทธิพิเศษของส่วนลดเบี้ยประกันภัย

      1.ประวัติการขับขี่ที่ดี เช่น ใบเตือนต่ออายุ
      2.ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
         วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน / ใบขับขี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณอังคณา ต่อ 1414
  คุณอรทัย ต่อ 1415
  คุณจงนิภา ต่อ 1416
  คุณเพ็ญพร ต่อ 1420
  คุณมนัส ต่อ 1421


 
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955